لیست کلاس های دسته بندی حسابداری مرکز آموزش تخصصی

1400/10/02

كارگاه شبيه سازي واحد مالي(حسابداري عملي با كامپيوتر)

اساتید گروه تخصصی مرکز بلوار کشاورز

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,590,000 تومان

1400/09/28

تکالیف مالیاتی شرکت ها (به صورت حضوري)

اساتید گروه تخصصی مرکز بلوار کشاورز

روزهای برگزاری:

یکشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان

1400/09/27

حسابداری مالی 1 و 2

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,780,000 تومان

1400/10/03

کارگاههای تخصصی کاربردی حسابداری مالیاتی(تحریر دفاتر قانونی،گزارش معاملات فصلی،تنظیم اظهارنامه مالیاتی ومحاسبه مالیات بر ارزش افزوده)

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

09:00 الی 13:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 790,000 تومان