لیست کلاس های دسته بندی جلوه های بصری ویژه در طراحی منظر و فضای سبز مرکز آموزش تخصصی

1400/09/14

جلوه های بصری ویژه در طراحی منظر و فضای سبز (آنلاین)

اساتید جهاد تهران - عیسی عرفان

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

20:00 الی 22:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان