لیست کلاس های دسته بندی تولید محتوا در شبکه های اجتماعی مرکز آموزش تخصصی

1400/10/23

تولید محتوا در شبکه های اجتماعی-(حضوری و آنلاین)

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

10:00 الی 13:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 890,000 تومان