لیست کلاس های دسته بندی دوره های کوتاه مدت HSE مرکز آموزش تخصصی

1400/10/09

ارزیابی ریسک

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 560,000 تومان