لیست کلاس های دوره تکنسین داروخانه مرکز آموزش تخصصی
تکنسین داروخانه گروه 109(فشرده)
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1402/12/18
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
10:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان