لیست کلاس های دوره دستیار کنار دندانپزشک مرکز آموزش تخصصی
دستیار کنار دندانپزشک گروه 70(فشرده)
مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1402/09/23
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,700,000 تومان