لیست کلاس های دوره تربیت معلم مدارس ابتدایی مرکز آموزش تخصصی
تربیت معلم مدارس ابتدایی کد 40(حضوری)
عباس مرادی نژاد - سرکار خانم مهدیه حسین - سرکار خانم داداشلو - محسن قدیری
شروع دوره:
1403/03/24
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 13:00
هزینه: 2,500,000 تومان
تربیت معلم مدارس ابتدایی کد 41(آنلاین)
سرکار خانم داداشلو - خانم حموله - محسن قدیری - عباس مرادی نژاد - سرکار خانم مهدیه حسین - استاد جلیلوندی
شروع دوره:
1403/03/31
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 14:00
هزینه: 2,500,000 تومان