لیست کلاس های دوره تربیت معلم مدارس ابتدایی مرکز آموزش تخصصی
تربیت معلم مدارس ابتدایی کد 37(آنلاین)
سرکار خانم داداشلو - سرکار خانم مهدیه حسین - طاهره قربانی
شروع دوره:
1402/12/18
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:59 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان