لیست کلاس های دوره تربیت معلم مدارس ابتدایی مرکز آموزش تخصصی
تربیت معلم مدارس ابتدایی(حضوری)کد 30
سرکار خانم داداشلو - سرکار خانم مهدیه حسین - خانم حموله - خانم آیراملو
شروع دوره:
1402/07/14
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
09:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان
تربیت معلم مدارس ابتدایی (آنلاین) کد 31
سرکار خانم داداشلو - سرکار خانم مهدیه حسین - خانم آیراملو
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان