لیست کلاس های دوره آموزش مراقبت از سالمند مرکز آموزش تخصصی
آموزش مراقبت از سالمند کد 15(حضوری و آنلاین)
احسان بیات
شروع دوره:
1402/12/10
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان