لیست کلاس های دوره دستیار کنار ایمپلنتولوژیست مرکز آموزش تخصصی
دستیار کنار ایمپلنتولوژیست
مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1402/09/16
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان