لیست کلاس های دوره دستیار کنار ارتودنتیست مرکز آموزش تخصصی
دستیار کنار ارتودنتیست
مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1402/10/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 4,600,000 تومان