مرتضی پرهیزکار

دوره های برگزار شده:
0
تعداد فراگیران:
0
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده: استاد دوره ی برگزار شده ندارد.
لیست کلاس های مرتضی پرهیزکار
شناسایی و ارزیابی ایده های کسب و کار در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی (حضوری)
مرتضی پرهیزکار
شروع دوره:
1401/05/23
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 200,000 تومان