محسن حکیم معانی

دوره های برگزار شده:
7
تعداد فراگیران:
122
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های محسن حکیم معانی
داستان نویسی مقدماتی
محسن حکیم معانی
شروع دوره:
1402/03/03
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 700,000 تومان
کارگاه ساخت پادکست
محسن حکیم معانی
شروع دوره:
1402/09/27
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان
فن بیان و آئین سخن وری كد 9* مالی
محسن حکیم معانی
شروع دوره:
1402/07/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان
فن بیان و آئین سخن وری كد 11
محسن حکیم معانی
شروع دوره:
1402/09/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان