کارکنان دولت- سازمانها

لیست کلاس های کارگروه کارکنان دولت- سازمانها مرکز آموزش تخصصی

1400/09/23

اصول و مبانی اندازه گیری و صحه گذاری (M&V) طرح های انرژی-(دوره آنلاین)

محمد معماری فر

روزهای برگزاری:

سه شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 21:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان