پرورش گیاهان و آبزیان

آموزش تخصصیلیست کلاس های کارگروه پرورش گیاهان و آبزیان مرکز آموزش تخصصی
کارگاه آموزشی طراحی و اجرای دیوار سبز خزه‌ای تثبیت شده
امیر علی سلطانی
شروع دوره:
1402/09/16
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 4,500,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 3,500,000 تومان