مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI مرکز کامپیوتر
آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI- چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/25
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان