مهارتهای پایه فناوری اطلاعات - ICDL

مهارتهای پایه فناوری اطلاعات - ICDL 
 

کامپیوتر

لیست کلاس های کارگروه مهارتهای پایه فناوری اطلاعات - ICDL مرکز کامپیوتر

1400/08/01

بانک اطلاعاتی ACCESS

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/08/04

ابزارهای کاربردی ویندوز(Utility)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 450,000 تومان

1400/08/04

نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)-يكشنبه-سه شنبه 14-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/07/29

نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)- پنج شنبه 20-14 و جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/07/29

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- پنجشنبه 14-8

فاطمه مقصودیان

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان