نرم افزارهای نقشه کشی و معماری

نرم افزارهای نقشه کشی و معماری

کامپیوتر

لیست کلاس های کارگروه نرم افزارهای نقشه کشی و معماری مرکز کامپیوتر

1400/08/04

دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray)-يكشنبه - سه شنبه 20-16:30

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان

1400/07/29

دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray)-پنج شنبه 20-14 و جمعه 14-9

سام آذرعسگری

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان

1400/07/30

Revit Architecture- جمعه 14-8

علیرضا وحیدی مطلق

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان

1400/08/04

نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)- يكشنبه-سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان

1400/07/29

نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان

1400/07/30

نقشه کشی با Auto Cad (پیشرفته)- جمعه 14-8

علی حائری مطلق

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان

1400/08/05

مدل سازی در معماری با Rhino

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان

1400/08/05

Post Production

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/08/05

Sketchup

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان