لیست کلاس های دسته بندی آزمون تعیین سطح مرکز زبان

1400/09/01

تعیین سطح بزرگسالان و نوجوانان (16-13) شنبه دوشنبه چهارشنبه ساعت (14-10) آنلاین

احمدرضا شجاعی

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

10:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان

1400/09/02

تعیین سطح بزرگسالان و نوجوانان (16-13) یکشنبه سه شنبه (14-10) حضوری

احمدرضا شجاعی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

10:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان

1400/09/30

تعیین سطح کودکان (12-7)-سه شنبه-ساعت( 19-17)آنلاين

مرجان رزاقی

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 19:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان

1400/09/25

تعیین سطح بزرگسالان و نوجوانان (16-13)-پنجشنبه (ساعت 14-10)-حضوري

احمدرضا شجاعی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

10:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان