آزمون تعیین سطح

زبان

لیست کلاس های دسته بندی آزمون تعیین سطح مرکز زبان
تعیین سطح نوجوانان (16-13 سال) و بزرگسالان- بصورت حضوری
احمدرضا شجاعی
شروع دوره:
1401/02/17
روزهای برگزاری:
شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 30,000 تومان