لیست کلاس های دسته بندی تکنسین داروخانه مرکز آموزش تخصصی

1400/09/24

تکنسین داروخانه -گروه 67

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 19:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,350,000 تومان