تکنسین داروخانه

آموزش تخصصیلیست کلاس های دسته بندی تکنسین داروخانه مرکز آموزش تخصصی
تکنسین داروخانه گروه 111(فشرده)
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,200,000 تومان