تکنسین داروخانه

آموزش تخصصیلیست کلاس های دسته بندی تکنسین داروخانه مرکز آموزش تخصصی
تکنسین داروخانه گروه 105(فشرده)
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1402/09/12
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,200,000 تومان