مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

تکنسین داروخانه

آموزش تخصصی

لیست کلاس های دسته بندی تکنسین داروخانه مرکز آموزش تخصصی
تکنسین داروخانه -از مقدماتی تا پیشرفته-گروه 69
عباس خرم نژاد
شروع دوره:
1400/11/19
روزهای برگزاری:
سه شنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
شناور
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,350,000 تومان