مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

محمد مرادی

دوره های برگزار شده:
0
تعداد فراگیران:
0
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده: استاد دوره ی برگزار شده ندارد.
لیست کلاس های محمد مرادی
کارگاه تحلیل رفتار کارکنان با  مدل جهانی دیسک  ( DISC)
محمد مرادی
شروع دوره:
1401/02/17
روزهای برگزاری:
شنبه - یکشنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 480,000 تومان