جستجو در کلاس‌ها

برنامه نویسی به  زبان Python - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/04/16
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان
Web Design Pack- پنج شنبه 14-8
سپیده محرمی
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,900,000 تومان
Web Design Pack- یکشنبه سه شنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/05/04
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,900,000 تومان
تدوین فیلم با Adobe Premiere- جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/04/24
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,750,000 تومان
طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با آموزش  SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/04/23
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,950,000 تومان
مدل سازي و تحليل باSolid Works  (مقدماتی)-يكشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/05/04
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١) يكشنبه- سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/05/04
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 480,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١) شنبه- دوشنبه 12-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/05/03
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 480,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١) شنبه-دوشنبه 17-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/05/03
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 480,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١) شنبه- دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/05/03
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 480,000 تومان
مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١) جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/05/07
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 480,000 تومان
نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL) شنبه- دوشنبه- چهارشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/05/03
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان