لیست کلاس ها

جستجو در کلاس‌ها

1400/09/13

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/09/15

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- دوشنبه-چهارشنبه 18-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/09/19

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/09/18

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- پنجشنبه و جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/09/18

نرم افزار EXCEL- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 375,000 تومان

1400/09/18

نرم افزار EXCEL (پيشرفته)- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 595,000 تومان

1400/09/13

کاربرد Excel در حسابداری

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان

1400/09/17

آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI

اساتید جهاد دانشگاهی

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان

1400/09/13

بانک اطلاعاتی ACCESS

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/09/14

ابزارهای کاربردی ویندوز(Utility)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/09/18

برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته)- پنج شنبه 14-8

رضا جمالی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/09/26

برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته)- جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان