لیست کلاس ها

جستجو در کلاس‌ها

1400/09/27

طراحی کاربردی وب سایت با WordPress - شنبه 20-16

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/09/14

مبانی شبکه های کامپیوتری + NETWORK - یکشنبه- سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/09/14

MCSA Pack 2016- روزهاي فرد 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 4,300,000 تومان

1400/09/14

CCNA 200-301- يكشنبه -سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان

1400/09/13

مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIAA

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/09/14

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- یکشنبه-سه شنبه 12-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/09/13

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- شنبه - دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/09/18

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/09/13

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP (پیشرفته)- شنبه-دوشنبه 20-17

افسانه آرین راد

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان

1400/09/18

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP (پیشرفته)- پنج شنبه 20-14

علیرضا وحیدی مطلق

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان

1400/09/18

گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان

1400/09/17

صفحه آرايي با INDESIGN- چهارشنبه 20-15

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان