لیست کلاس ها

جستجو در کلاس‌ها

1400/09/17

نرم افزار طراحی COREL DRAW- چهارشنبه 20-15

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 700,000 تومان

1400/09/18

جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (مقدماتی-پیشرفته)- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,300,000 تومان

1400/09/18

جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (پیشرفته)- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان

1400/09/19

تدوین فیلم با Adobe Premiere - جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان

1400/09/16

دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray)-يكشنبه - سه شنبه 20-16

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان

1400/09/18

دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray)-پنج شنبه 20-14 و جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان

1400/09/14

دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته)- یکشنبه- سه شنبه 20-16

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان

1400/09/18

دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته)- پنج شنبه 20-14 و جمعه 14-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان

1400/09/17

نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)-دوشنبه - چهارشنبه 12-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان

1400/09/14

نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)- یکشنبه-سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان

1400/09/18

نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان

1400/09/15

Revit Architecture- دوشنبه- چهارشنبه 20-17

سام آذرعسگری

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان