همایش یک روزه اظهار نامه مالیاتی (عملکرد)

آموزش تخصصی | مدیریت،حسابداری،بورس | حسابداری
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
1 جلسه
روزهای برگزاری:
جمعه
زمان برگزاری:
09:00 الی 13:00
مهلت ثبت نام: 1401/04/17 - 9:30
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/04/17
تاریخ پایان: 1401/04/17
قیمت دوره: 250,000 تومان

همایش یک روزه اظهار نامه مالیاتی (عملکرد)

همایش یک روزه اظهار نامه مالیاتی (عملکرد)

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی حسابداری
حسابداری مالی
سجاد امیری
شروع دوره:
1401/04/04
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,300,000 تومان
حسابداری مالیاتی
مجتبی ابویسانی
شروع دوره:
1401/04/11
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 960,000 تومان
كارگاه شبيه سازي واحد مالي(حسابداري عملي با كامپيوتر)
سجاد امیری
شروع دوره:
1401/05/02
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,900,000 تومان