آخرین مطالب

ثبت نام ترم پاییز 1400 دوره‌های تخصصی هنر
1400/07/01 | ب.ظ. 12:47

ثبت نام ترم پاییز 1400 دوره‌های تخصصی هنر

ثبت نام ترم پاییز 1400 دوره‌های تخصصی هنر
شروع ثبت نام کارگاه آموزشی و حرفه ای رزین به صورت حضوری و غیرحضوری
1400/07/01 | ب.ظ. 13:02

شروع ثبت نام کارگاه آموزشی و حرفه ای رزین به صورت حضوری و غیرحضوری

شروع ثبت نام کارگاه آموزشی و حرفه ای رزین به صورت حضوری و غیرحضوری
برگزاری کارگاه آموزشی ساخت عروسک دست ساز (روسی یا رازدار)
1400/07/01 | ب.ظ. 12:54

برگزاری کارگاه آموزشی ساخت عروسک دست ساز (روسی یا رازدار)

شروع ثبت نام کارگاه آموزشی ساخت عروسک دست ساز

کارگروه های آموزشی