دستیار کنار دندانپزشک

آموزش تخصصیلیست کلاس های دسته بندی دستیار کنار دندانپزشک مرکز آموزش تخصصی
دستیار کنار ایمپلنتولوژیست کد 2
مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1402/12/03
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,800,000 تومان
دستیار کنار ارتودنتیست کد 2
مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1402/12/10
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 5,300,000 تومان
دستیار کنار دندانپزشک گروه 73(فشرده)
مریم حاجی سید جوادی
شروع دوره:
1402/12/05
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,900,000 تومان