لیست کلاس های دسته بندی دستیار کنار دندانپزشک مرکز آموزش تخصصی

1400/09/26

دستیار کنار دندانپزشک -گروه 43

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان