جستجو در کلاس‌ها

ساخت کیف چرم دست دوز مقدماتی
راضیه آجورلو
شروع دوره:
1402/12/03
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
فرم دهی با دست پیشرفته
زهرا رسول زاده نمین
شروع دوره:
1402/10/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,550,000 تومان
الگو سازی 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/12/05
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,500,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,200,000 تومان
دوخت 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/12/05
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,500,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,200,000 تومان
طراحی اندام 1
مهسا صديقين
شروع دوره:
1402/12/05
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
طراحی پایه طراحی لباس
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1402/12/09
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی طراحی لباس
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1402/12/05
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
عکاسی مقدماتی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/12/07
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
فتوشاپ و تنظیمات عکس
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/01/20
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی عکاسی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/12/07
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
عکاسی مقدماتی
داریوش محمدخانی
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان
فتوشاپ و تنظیمات عکس
مهریار مهدوی نادری
شروع دوره:
1403/01/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,450,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,160,000 تومان