مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

درباره ما

  مرکز هنر سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیش از سه دهه سابقه فعالیت آموزشی، دوره های تخصصی هنر را به صورت کوتاه مدت و ترمیک به شرح زیر برگزار می کند: