لیست کلاس های دسته بندی ترم چهارم دکوراسیون داخلی مرکز هنر

1400/07/03

نقشه کشی 2

سیدسعید ناصری مرتضوی

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

11:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان