لیست کلاس های دسته بندی ترم اول گرافیک مرکز هنر

1400/10/04

نرم افزار طراحی CorelDRAW گرافیک

محمدرضا اسلامی مقدم

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

مبانی هنرهای تجسمی گرافیک

زهرا فرتاش مهر

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

11:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

طراحی پایه گرافیک

زهرا فرتاش مهر

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 720,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 1 گرافیک

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان