لیست کلاس های دسته بندی ترم سوم عکاسی مرکز هنر

1400/10/04

نورپردازی حرفه ای (آتلیه)

آزاده بهالا

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 17:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 780,000 تومان

1400/10/04

مارکتینگ عکاسی

آزاده بهالا

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

11:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

فتوشاپ 2‌ (ریتاچ)

آزاده بهالا

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 3 عکاسی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان