مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم سوم عکاسی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم سوم عکاسی مرکز هنر
نورپردازی حرفه ای (آتلیه)
لیدا شبانی آباده
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
مارکتینگ عکاسی
محمدمهدي كشاورزي
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 11:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
فتوشاپ 2‌ (ریتاچ)
علیرضا وحیدی
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:30 الی 17:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان