مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم سوم طراحی و نقاشی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم سوم طراحی و نقاشی مرکز هنر
نقاشی 1
مريم ياحقي
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,050,000 تومان
طراحی 3
مجتبي رجب شعباني
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
هنر در تاریخ
زهرا فرتاش مهر
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 525,000 تومان