لیست کلاس های دوره طراحی 2 مرکز هنر
طراحی 2
زهرا فرتاش مهر
شروع دوره:
1401/04/16
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان