فقط 30 درصد از ظرفیت استفاده از مزایای ویژه باقی مانده

1400/12/15 خبری
193
این مزایا فقط برای نفرات اول ثبت نام قابل استفاده است

ظرفیت استفاده از شرایط ویژه مرکز هنر در حال تکمیل است.
تنها ۳۰ درصد ظرفیت باقی مانده است.
این شرایط قابل تمدید نیست و فقط برای نفرات اول ثبت نام قابل استفاده می باشد.

 

✅ بهره مندی از شرایط اقساط
✅ تخفیف ثبت نام
✅ دریافت بن رایگان شرکت در ورکشاپ "راهکارهای کسب درآمد برای هنرمندان"

📌  اطلاعات بیشتر 👇
☎️ 021- 66964613
🌐 http://www.jtac.ir
🌐 https://www.instagram.com/jtac.ir/
🆔 @jtacnews