تعطیلی مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی تهران در روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

1401/02/27 خبری
95
مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی تهران در روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ماه تعطیل شد

به اطلاع کلیه فراگیران محترم می رساند با توجه به اعلام کمیته اضطرار آلودگی هوا مبنی بر تعطیلی کلیه مدارس، دانشگاهها و ادارات تهران در روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ کلیه مراکز آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران نیز در این روز تعطیل می باشند.