شهلا رفعتی

دوره های برگزار شده:
1
تعداد فراگیران:
7
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های شهلا رفعتی
نقاشی روی پارچه مقدماتی
شهلا رفعتی
شروع دوره:
1401/04/12
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان
نقاشی روی پارچه پیشرفته
شهلا رفعتی
شروع دوره:
1401/04/20
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان
نقاشی روی پارچه مقدماتی
شهلا رفعتی
شروع دوره:
1401/07/03
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 880,000 تومان