اساتید مرکز هنر

دوره های برگزار شده:
5
تعداد فراگیران:
44
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های اساتید مرکز هنر
حکاکی بافت نرم مقدماتی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/03/05
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان
وبینار  طراحی مسیر شغلی
اساتید مرکز هنر - مهلا دشتی
شروع دوره:
1401/10/05
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
متریال کارگاه مقدمات معرق چوب کد 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/03/17
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان
متریال کارگاه مقدمات معرق چوب کد 2
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/03/23
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان
متریال کارگاه مقدمات چرم دوزی کد 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/03/17
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان
متریال کارگاه مقدمات چرم دوزی کد 2
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 85,000 تومان
متریال کارگاه مقدمات چرم دوزی کد 3
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/03/25
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان
کارگاه مقدمات تذهیب
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/03/24
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
متریال کارگاه کار با چرخ سفال کد 1
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/03/18
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان
متریال کارگاه کار با چرخ سفال کد 2
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان
متریال کارگاه مقدمات پتینه
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/03/23
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان
پتینه مقدماتی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/04/13
روزهای برگزاری:
دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,080,000 تومان
دفترچه معرفی دوره طراحی لباس
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/04/03
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان
گلدوزی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/04/21
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
حکاکی بافت نرم
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/04/26
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان
حکاکی بافت نرم
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/05/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان
فتوشاپ 2‌ (ریتاچ)
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/07/04
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
ورکشاپ آشنایی با مینا کاری مس
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/06/20
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان
ورکشاپ مقدمات پته دوزی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/06/20
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 70,000 تومان
ورکشاپ مقدمات گل آرایی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/06/22
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 30,000 تومان
ورکشاپ مقدمات گل سازی (گل چینی)
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/06/21
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 30,000 تومان
کارگاه  آشنایی با سفالگری
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/06/20
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان
کارگاه کار با چرخ سفال
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/06/24
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان
ورکشاپ مقدمات پته دوزی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/06/27
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 70,000 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/06/31
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 69,000 تومان
مشاوره رایگان انتخاب رشته هنری
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/05/01
روزهای برگزاری:
شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/09/03
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
متریال چرم
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/09/03
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 10,000 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی B
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/09/07
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
ورکشاپ نقاشیخط
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/10/11
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 100,000 تومان
ورکشاپ نقاشیخط
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/10/11
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
متریال ورکشاپ نقاشیخط
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/10/11
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 100,000 تومان
ورکشاپ خوشنویسی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/10/27
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 30,000 تومان
كارگاه آشنایی با دوره دکوراسیون و طراحی داخلی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/11/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان
كارگاه آشنایی با دوره عکاسی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/11/20
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان
كارگاه آشنایی با دوره طراحی لباس
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/11/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان
كارگاه آشنایی با دوره گرافیک
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/11/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 20,000 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/12/04
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 15,000 تومان
آشنایی با دوره رزین
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/11/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
کارگاه تخصصی رزین
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/01/20
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,056,000 تومان
کارگاه چاپ پارچه و مهر دست ساز لینو
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1401/11/23
روزهای برگزاری:
یکشنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
کارگاه تخصصی رزین
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/02/31
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,056,000 تومان
کارگاه مقدمات چرم دوزی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/03/24
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 50,000 تومان
کارگاه تخصصی رزین
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/04/18
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,056,000 تومان
آشنایی با دوره رزین
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/03/25
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان
کارگاه تخصصی رزین
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/05/22
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,056,000 تومان
کارگاه تخصصی رزین
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/06/26
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,056,000 تومان
A   Adobe illustrator
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/17
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,176,000 تومان
کاربرد خطوط
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/10
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,250,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
بیان طراحیA
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
شناخت مواد و مصالح B
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
کارگاه دکور (چوب)
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/13
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
10:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,610,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,550,000 تومان
عکاسی پیشرفته A
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/18
روزهای برگزاری:
سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,050,000 تومان
پرسپکتیو B
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره: 1,150,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
کارگاه تخصصی رزین
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/15
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,056,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 880,000 تومان
عکاسی مقدماتی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
گرایش ها و سبک شناسی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
11:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی عکاسی
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/15
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان
طراحی پایه گرافیک
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/15
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 16:00
هزینه شرکت در دوره: 1,540,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,400,000 تومان
نرم افزار فتوشاپ گرافیک
اساتید مرکز هنر
شروع دوره:
1402/07/15
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه شرکت در دوره: 1,100,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,000,000 تومان