پونه علی پوریان

دوره های برگزار شده:
3
تعداد فراگیران:
37
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های پونه علی پوریان
پروژه نهایی دکوراسیون داخلی
پونه علی پوریان
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:00 الی 15:00
هزینه: 2,530,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی (رنگ شناسی)
پونه علی پوریان
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه: 1,400,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی (فرم) دکوراسیون و طراحی داخلی
پونه علی پوریان
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,400,000 تومان