گرافیک

در علم گرافیک امروزی که تنیده در حیات اجتماعی است، تلاش جهت دسترسی به اشکال گرافیکی مطلوب در جامعه با توجه به نگرش های جامعه و ارتقاء بیان گرافیکی در جامعه دارای اهمیت فراوان است. افزایشِ تعداد متقاضیان کالاهای تجاری و فرهنگی، ایجاد تعادل روانی و بصری در افراد اجتماع و ایجاد اشکال چشم نواز از طریق گرافیکِ محیطی، از کارکردهای اساسی این رشته و از ضرورت‌های اساسی برای تعریف این دوره می باشد، به همین منظور مرکز تخصصی هنر سازمان جهاد دانشگاهی تهران در این راه در کنار هنرجویان عزیز خواهد بود تا مسیر موفقیت را با پشتیبانی حرفه ای و در کنار اساتید مجرب بگذرانند.

دوره تخصصی گرافیک

تعداد ساعت

نام درس

سطح

ردیف

30 طراحي پايه گرافيك ترم 1 1
30 مباني هنرهاي تجسمي
30 نرم افزار CorelDraw
30 مباني رنگ ترم 2 2
30 طراحي حروف
30 نرم افزار Photoshop
30 طراحي آرم    ترم 3 3
30 كاربرد خط در گرافيك
30 نرم افزار InDesign
30 عكاسي گرافيك ترم 4 4
30 پوستر
30 صفحه آرايي
360 جمع
مدرک قابل ترجمه جهاد دانشگاهی تهران در پایان به هنرآموختگان عزیز ارائه می گردد.

 

لیست کلاس های کارگروه گرافیک مرکز هنر

1400/10/04

نرم افزار طراحی CorelDRAW گرافیک

محمدرضا اسلامی مقدم

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

مبانی هنرهای تجسمی گرافیک

زهرا فرتاش مهر

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

11:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

طراحی پایه گرافیک

زهرا فرتاش مهر

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 720,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 1 گرافیک

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان

1400/10/04

مبانی رنگ گرافیک

حمیدرضا صالحی

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

11:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

طراحی حروف

حسن قادر

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

نرم افزار فتوشاپ گرافیک

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 17:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 720,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 2 گرافیک

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان