خوشنویسی و نقاشی خط

در روزگار معاصر، اگر چه به مدد علم و تكنولوژي، نرم افزارهاي زيادي در باب طراحي حروف و حروف گرافيكي به وجود آمده است؛ اما هیچکدام، جلي و صفاي بصري خوشنويسي و خط خطاطان را ندارد زيرا كه خوشنويسي رياضت و ممارست بسيار مي خواهد تا بتوان، صفات جمال و جلالية پروردگار را در پهناي ني آغشته به مركب نشان داد. حضور همين شأن و صفا است كه خوشنويسي ايران را در زمرة زيباترين هنرهاي جهان قرار داده است؛ و رشته اي جهت آموزش اختصاصي آن در ميان حِرَف و مشاغل ايجاد نموده است.مرکز هنر جهاد دانشگاهي تهران در راستاي تعهدات فرهنگي و مسئوليت حفظ و احياء هنر ناب اين مرز و بوم، دوره هاي تخصصي خوشنويسي را جهت علاقه مندان به اين هنر اصيل ارائه داده است.

دوره تخصصی خوشنویسی

تعداد ساعت

نام درس

سطح

ردیف

30 نستعلیق 1   ترم 1 1
30 نستعلیق 2   ترم 2 2
60 جمع
مدرک قابل ترجمه جهاد دانشگاهی تهران در پایان به هنرآموختگان عزیز ارائه می گردد.