پروژه نهایی طراحی لباس

هنر | طراحی لباس | پروژه نهایی طراحی لباس
مدت دوره:
0 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
روزهای برگزاری:
تعیین نشده
زمان برگزاری:
تعیین نشده
مهلت ثبت نام: 1401/03/31 - 0:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/01/21
تاریخ پایان: 1401/03/31
قیمت دوره: 1,000,000 تومان

پروژه نهایی طراحی لباس

جمع بندی کلیه مهارت های آموزش داده شده یک مجموعه لباس

در پروژه نهایی هنرجو باید تمام مواردی را که در طول ترم آموزش دیده با استفاده از خلاقیت خود، در مجموعه ای ارالئه دهد. البته هنرجویان در این مرحله نیز، از کمک و راهنمایی های اساتید مربوطه برخوردار هستند.

پروژه نهایی طراحی لباس

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی پروژه نهایی طراحی لباس
پروژه نهایی طراحی لباس
مريم غيورزاده
شروع دوره:
1401/04/12
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
17:30 الی 20:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان