خوشنویسی تحریری

هنر | خوشنویسی و نقاشی خط | ترم اول خوشنویسی
مدت دوره:
24 ساعت
تعداد جلسات:
8 جلسه
روزهای برگزاری:
تعیین نشده
زمان برگزاری:
تعیین نشده
مهلت ثبت نام: 1402/07/09 - 9:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1402/07/18
تاریخ پایان: 1402/09/30
قیمت دوره: 1,080,000 تومان

خوشنویسی تحریری

خوشنویسی تحریری

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول خوشنویسی
خوشنویسی تحریری
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/07/18
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه: 1,400,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان