مبانی رنگ گرافیک A

هنر | گرافیک | ترم دوم گرافیک
مدت دوره:
30 ساعت
تعداد جلسات:
10 جلسه
روزهای برگزاری:
شنبه
زمان برگزاری:
09:00 الی 12:00
مهلت ثبت نام: 1402/10/10 - 0:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

ظرفیت باقیمانده: 8
تاریخ شروع: 1402/10/02
تاریخ پایان: 1402/12/25
قیمت دوره: 1,155,000 تومان

در این دوره درباره تئوری رنگ ها و تاثیرات آن بر ادراک انسان پرداخته می شود.

تاثیر رنگ در زندگی انسان به قدری است که حتی تصور زندگی بدون رنگ امکان ندارد. رنگ پدیده و موهبت شگفت انگیز و شکوهمند هستی است و به زندگی انسان احساس و اشتیاق می بخشد. رنگ به فرم، کمال می بخشد و به آن جان می دهد و از مهمترین ابعاد هنر است، انتخاب بجا و درست رنگ در کار باعث افزایش تاثیرگذاری طرح شما می شود .رنگ به‌عنوان یک نماد یک بازیکن قدرتمند برای طراح است و باید به‌دقت موردتوجه قرار گیرد، به‌ویژه هنگامی‌که به‌عنوان یک نقطه کانونی در تصویر استفاده می‌شود. تمرکز توجه ما بر آن عنصر را تقویت می‌کند. شما باید در نظر بگیرید که چگونه رنگ‌ها در دنیای تصویر شما بازی می‌کنند. اگر به رنگ‌ها به‌عنوان یک شخصیت فکر می‌کنید، درک اینکه چگونه قرمز در یک زمینه پرشور و حرارت به نظر می‌رسد و در حالت دیگر رنگی منزوی به نظر می‌رسد.

_تحلیل هر رنگ از نظر فام وتن

_تئوري فیزیک رنگ، عوامل و اثرات رنگ

_هماهنگی رنگها

_کنتراست هاي هفت گانه رنگ

_رنگ (فام)

_تیره- روشن

_سرد و گرم

_مکمل

_همزمان (متقارن)

_سیر (اشباع)

_وسعت سطوح

_ترکیب رنگها

_نوارهاي مخصوص مخلوط نمودن رنگ

_مثلث اختلاط رنگ

 _مربع اختلاط رنگ

_تئوري

_شکل و رنگ

_تأثیرات فضایی با مکانی رنگ

_تأثیرات حسی رنگ

_کمپوزیسیون رنگی

_اکسپرسیون رنگ

_رنگهاي نوري

_رنگهاي جسمی

_رنگ های مدرن و سطح بزرگ رنگی

_ده روش برای همنشینی رنگ ها کنار هم

_روانشناسی رنگ و معرفی کتاب

_الهام از طبیعت به عنوان یکی از راه های همنشینی ساده

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.