ترم اول دکوراسیون داخلی

هنر


 لیست کلاس های دسته بندی ترم اول دکوراسیون داخلی مرکز هنر
پرسپکتیوB
آیدا علی احمدی
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 19:00
هزینه: 1,400,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی (رنگ شناسی)B
داوید کرمانیان
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه: 1,400,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی (فرم) دکوراسیون و طراحی داخلیB
داوید کرمانیان
شروع دوره:
1403/04/16
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,400,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان