لیست کلاس های دسته بندی ترم اول دکوراسیون داخلی مرکز هنر

1400/10/04

هندسه ترسیمی

محمد شاه محمدی

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

مبانی هنرهای تجسمی (فرم) دکوراسیون و طراحی داخلی

حمیدرضا صالحی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

11:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

مقدمات طراحی

امیرهوشنگ احمدی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 1 دکوراسیون و طراحی داخلی

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان