ترم اول دکوراسیون داخلی

هنر


 لیست کلاس های دسته بندی ترم اول دکوراسیون داخلی مرکز هنر
پرسپکتیو
مریم زحمتکش
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره: 1,400,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی (رنگ شناسی)
آتوسا نصراله زاده
شروع دوره:
1403/01/18
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 11:00
هزینه شرکت در دوره: 1,400,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان
مبانی هنرهای تجسمی (فرم) دکوراسیون و طراحی داخلی
پونه علی پوریان
شروع دوره:
1403/01/19
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره: 1,400,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 1,120,000 تومان