مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم اول دکوراسیون داخلی

هنر


 

لیست کلاس های دسته بندی ترم اول دکوراسیون داخلی مرکز هنر
مبانی هنرهای تجسمی (فرم) دکوراسیون و طراحی داخلی
پیمان عدالتی شعرباف
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان
مقدمات طراحی
غلامحسن احمدي
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 11:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان
ترسیم فنی
محمد شاه محمدی
شروع دوره:
1401/04/08
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 11:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان
بیان طراحی
سیدصابر سجادی
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
11:30 الی 14:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان