مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ترم دوم طراحی و نقاشی

هنر

لیست کلاس های دسته بندی ترم دوم طراحی و نقاشی مرکز هنر
مبانی 2 طراحی و نقاشی
مريم ياحقي
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,050,000 تومان
طراحی 2
مجتبي رجب شعباني
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان