طراحی لباس

یکی از دیداری ترین و در عین حال زنده ترین نمونه های حیات فرهنگی یک جامعه پوشاک و نوع لباس مردم آن جامعه است، تاریخ پوشاک ایران به دلیل گستردگی در طرح و نوعِ رنگ بسیار زیبا بوده و گویای هنر ایرانیان است. با توجه به لزوم ارتقای سطح کیفی و کمی طراحی و تولید لباس در کشور عزيزمان ايران، آموزش نیروی انسانی کارشناس و کارآمدِ مورد نیاز کارخانجات و واحدهای تولیدی پوشاک، امری بسیار ضروری است. رشته طراحی لباس یکی از رشته‌های کاربردی است و هدف آن پرورش افرادی است که با در نظر گرفتن نیازهای طراحی و بهره گیری از ماشین آلات موجود بتوانند نیازهای طراحی لباس، طراحی الگو. برش و دوخت را در تولید برطرف سازند.

هنر آموزان اين رشته مي توانند پس از اتمام دوره، در زمينه هاي ذيل به فعاليت بپردازند:

  • ارائه طرح هاي نو و بديع در زمينه طراحي انواع لباس
  • فعاليت در كارخانه هاي توليدي پوشاك، مزون هاي شخصي و....
  • فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در مراكز توليد ونمايش فيلم با ارائه طرح هاي جديد به فعاليت بپردازند.
دوره تخصصی طراحی لباس

تعداد ساعت

نام درس

سطح

ردیف

30 مباني هنرهاي تجسمي ترم 1 1
40 مباني رنگ
30 طراحي اندام 1
30 طراحي پايه
30 طراحي اندام 2 ترم 2 2
30 تصويرسازي 1
40 کامپیوتر 1 (نرم افزا CorelDraw)
30 خلاقيت ترم 3 3
40 کامپیوتر 2 (نرم افزا Photoshop)
30 تصويرسازي 2
30 كاربرد خطوط ترم 4 4
30 کامپیوتر 3 (نرم افزار Illustrator)
30 تاريخ لباس ايران
30 تاريخ لباس جهان ترم 5 5
40 آشنايي با الگو و دوخت
30 پارچه سازي
30 پروژه نهايي ترم 6 6
550 جمع
مدرک قابل ترجمه جهاد دانشگاهی تهران در پایان به هنرآموختگان عزیز ارائه می گردد.

 

لیست کلاس های کارگروه طراحی لباس مرکز هنر

1400/10/04

مباني هنرهای تجسمی طراحی لباس

آتوسا نصراله زاده

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

مبانی عناصر بصری رنگ

آتوسا نصراله زاده

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

11:00 الی 15:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 720,000 تومان

1400/10/04

طراحی پایه طراحی لباس

زهرا فرتاش مهر

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

طراحی اندام 1

مهسا صديقين

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

12:00 الی 15:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 1 طراحی لباس

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان

1400/10/04

طراحی اندام 2

مهديس بلوچي

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

تصویرسازی 1

سارا نصير

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

11:00 الی 15:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 2 طراحی لباس

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان

1400/10/04

نرم افزار فتوشاپ طراحی لباس

افسانه آرین راد

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

11:00 الی 15:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 720,000 تومان

1400/10/04

تصویرسازی 2

سارا نصير

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 11:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

خلاقیت در طراحی لباس

مهسا صديقين

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 3 طراحی لباس

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان

1400/10/04

کاربرد خطوط

مريم غيورزاده

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 17:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان

1400/10/04

تاریخ لباس ایران

مريم غيورزاده

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

12:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 360,000 تومان

1400/10/04

Adobe illustrator

افسانه آرین راد

روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 540,000 تومان