مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

طراحی و نقاشی

هنر

وقتی صحبت از هنرهای زیبا میشود، نقاشی اولین رشته ای است که به ذهن انسان خطور میکند. هنرمند نقاش در راستای انتقال پیام و بازنمایی احساسات و دیدگاه خود به جستجو و خلق در فضای نقاشی بوسیله طرح و رنگ میپردازد.

رشته نقاشی بیش از 50 سال است که بصورت آکادمیک در دانشگاه های معتبر ایران آموزش داده میشود تا هنرجویان عالوه بر کسب توانمندی الزم برای خلق اثر نقاشی، با کسب دانش و مطالعات ضروری رشته نقاشی به نتایج بهتری دست یابند.

رشته نقاشی-طراحی مرکز آموزش جهاد دانشگاهی تهران نیز در راستای توانمندسازی و جلب هنرجویان حرفهای، کامال بر پایه سرفصلهای آموزش آکادمیک در یک دوره فشرده، سودمند و کاربردی طراحی شده تا با بهره مندی ازهمکاری مدرسین مجرب دانشگاهی در کارگاه های مجهز آموزشی بتواند طراز باالیی در کمیت و کیفیت آموزش رشته پرطرفدار نقاشی داشته باشد.

دروس عمده رشته نقاشی-طراحی شامل طراحی 1،2،3،4 و مبانی هنرهای تجسمی 3،4 و کارگاه نقاشی 3،4 و تاریخ هنر 3،4 است که این واحد های درسی در 1 ترم متوالی آموزشی ارائه میشود تا هنرجویان با گذراندن این دوره ترمیک، آمادگی الزم و کافی برای ورود به عرصه نقاشی را کسب کنند.

هرچند که اساس آموزش رشته نقاشی-طراحی کامال کاربردی است ولی حتما کسب درآمد از این رشته نیز همانند سایر رشته های هنری به 3 عامل مهم بستگی دارد: اول- میزان توانمندی و مهارت های تخصصی هنرجو؛ دوم- میزان خالقیت هنرجو در یافتن و یا ساختن بهترین عرصه ارائه مهارت های تخصصی اش.

بطور کلی 1 زمینه عمده کاری رشته نقاشی عبارتند از:

4-خلق آثار نقاشی حرفه ای و برگزاری نمایشگاه های انفرادی و گروهی که در بلند مدت منجر به شناخته شدن هنرمند در عرصه حرفهای نقاشی و امکان فروش آثار هنرمند را فراهم می آورد.

3- ورود به عرصه انجام سفارشات نقاشی که با توجه به توانمندی هنرجو در اجرا میتواند شامل انواع سفارشات چهره، منظره و ... برای مشتری باشد که البته برای دریافت سفارشات بیشتر حتما نیاز به معرفی سبک و ارایه کیفیت نمونه آثار هنرمند است.

2- تدریس و آموزش هنرهای نقاشی و طراحی در مقاطع پایه مدارس یا درآموزشگاههای آزاد نقاشی که عالوه بر کسب درآمد در پیشرفت آگاهی و توانمندی هنرمند موثر خواهد بود.

1- یافتن یا ساختن مسیرهای جدید برای تلفیق مهارتهای رشته نقاشی با مشاغل و زمینه های کاربردی که حتما اصل خالقیت و ریسک پذیری هنرمند در میزان دستاوردهایش بسیار موثر خواهد بود. به عنوان مثال: بهره مندی از مهارت های نقاشی در زمینه تصویرسازی کتاب یا مجالت و همکاری با انتشارات و نویسندگان جهت تصویرسازی؛ ورود به عرصه پروژههای دیوارنگاری و نقاشی دیواری که در واقع تلفیقی از مهارت های نقاشی و طراحی و اجرا در ابعاد بزرگ اندازه است.؛ راهانداز ی مشاغل خانگی بر پایه مهارت های نقاشی که عرصه گستردهای از صنایع دستی تا هنرهای تزیینی و کاربردی را شامل می شود.

در پایان، آنچه این دوره آموزشی را برجسته و قابل توجه میکند: کسب توانمندی به همراه دریافت مدرک معتبر و قابل ترجمهای است که دست یابی به آن در سایر آموزشگاههای آزاد هنری امکانپذیر نیست.

 

 

اگر دوست دارید از این دوره و دهها دوره مشابه دیگر بهره مند شوید، کافی است در سایت معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران عضو شوید. برای عضویت در سایت بر روی این لینک کلیک کنید.

در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری دارید حتما با کارشناسان ما تماس بگیرید.

تلفن تماس: 66964613

کارشناس دوره: خانم آزاد-خانم کردی-آقای بنایی

🌐 http://www.jtac.ir
🌐 https://www.instagram.com/jtac.ir
🆔 @jtacnews
66964613

لیست کلاس های کارگروه طراحی و نقاشی مرکز هنر
مبانی 1 طراحی و نقاشی
مريم ياحقي
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 20:30
هزینه شرکت در دوره: 1,050,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 840,000 تومان
طراحی 1
زهرا فرتاش مهر
شروع دوره:
1401/04/06
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:30
هزینه شرکت در دوره: 770,000 تومان
هزینه با احتساب تخفیف: 616,000 تومان
مبانی 2 طراحی و نقاشی
مريم ياحقي
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,050,000 تومان
طراحی 2
مجتبي رجب شعباني
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 15:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
نقاشی 1
مريم ياحقي
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,050,000 تومان
طراحی 3
مجتبي رجب شعباني
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان
هنر در تاریخ
زهرا فرتاش مهر
شروع دوره:
1401/04/09
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
16:30 الی 18:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 525,000 تومان