طراحی 2

هنر | طراحی و نقاشی | ترم دوم طراحی و نقاشی
مدت دوره:
30 ساعت
تعداد جلسات:
10 جلسه
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
زمان برگزاری:
12:30 الی 15:30
مهلت ثبت نام: 1401/04/16 - 0:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/04/16
تاریخ پایان: 1401/06/31
قیمت دوره: 770,000 تومان

طراحی روشی است براي بیان؛ انسان از دوران کودکی، براي نمایش احساس خود نسبت به دنیاي محسوس و بازنمایی ذهنی و عینی محیط اطراف خود، از طراحی مدد گرفته است. گاه طراحی مقدمه ایست براي خلق یک نقاشی، مجسمه، معماري و... و گاه، طراحی به عنوان هنري کامل و مستقل شناخته می شود.

  • هدف کلی :

مطالعه تناسبات در فیگور (بدن انسان)و درک هندسی فرم ، خطوط منحنی و روان در فیگور

  • اهداف جزء :

درک تناسبات اجزای بدن انسان

شناخت اسکلت بدن و حیوانات

شناخت ریتم و حرکت

روابط هندسی در فیگور (نمونه : اسکلت بدن و حیوانات)

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی ترم دوم طراحی و نقاشی
مبانی 2 طراحی و نقاشی
مريم ياحقي
شروع دوره:
1401/04/16
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:30
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,050,000 تومان